Câu hỏi

“Bốn con rồng” của kinh tế châu Á từ nửa sau thế kỉ XX đến nay là

Đáp án
B. Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Xingapo.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[107] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 7 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG