Câu hỏi

Một trong những hạn chế của Hội nghị Ianta (tháng 2/1945) là

Đáp án
D. thừa nhận quyền cai trị của thực dân phương Tây ở châu Á.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[107] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 7 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG