Câu hỏi

Tháng 5/1945, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và Cứu quốc quân hợp nhất với tên gọi là

Đáp án
D. Việt Nam Giải phóng quân.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[113] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 13