Câu hỏi

Sau khi Cách mạng tháng Mười (1917) thành công, để tập trung toàn bộ sức lực lượng cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền Xô viết trước thù trong, giặc ngoài, nước Nga đã

Đáp án
B. thực hiện chính sách cộng sản thời chiến.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[113] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 13