Câu hỏi

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời ban đầu có 5 nước, gồm

Đáp án
B. Inđônêxia, Thái Lan, Malaixia, Xingapo, Philíppin.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[112] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 12