Câu hỏi

Trong những năm 1919 – 1925, giai cấp tư sản ở Việt Nam đã:

Đáp án
B. đấu tranh chống độc quyền ở cảng Sài Gòn và Nam Kì của tư bản Pháp (1923).

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[112] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 12