Câu hỏi

Nhận xét nào dưới đây về phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam là không đúng?

Đáp án
D. Mang đậm tính dân tộc nhưng không thể hiện tính giai cấp.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[112] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 12