Câu hỏi

Một trong những nội dung của Chính sách kinh tế mới (1921) ở nước Nga Xô viết là

Đáp án
D. tư nhân được xây dựng xí nghiệp nhỏ.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[112] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 12