Câu hỏi

Tổ chức nào dưới đây được coi là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Đáp án
D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[106] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 6 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG