Câu hỏi

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam (1976) đã

Đáp án
C. tạo khả năng to lớn để mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[106] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 6 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG