Câu hỏi

Tình hình chung của các nước Đông Bắc Á trong nửa sau thế kỉ XX là gì?

Đáp án
A. Đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[109] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 9 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG