Câu hỏi

Sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa được đánh dấu bởi sự kiện

Đáp án
A. chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[116] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 16