Câu hỏi

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), thắng lợi trong chiến dịch quân sự nào của quân dân Việt Nam đã buộc Pháp phải chuyển từ chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh lâu dài”?

Đáp án
C. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[116] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 16