Câu hỏi

Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1858 - 1884) có đặc điểm gì?

Đáp án
C. Từ chống ngoại xâm đến kết hợp chống ngoại xâm và phong kiến đầu hàng.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[116] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 16