Câu hỏi

Thực tiễn 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 – 1975) cho thấy: hậu phương của chiến tranh nhân dân

Đáp án
A. không thể phân biệt rạch ròi với tiền tuyến chỉ bằng yếu tố không gian.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[111] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 11