Câu hỏi

Địa bàn hoạt động chủ yếu của Việt Nam Quốc dân đảng là ở

Đáp án
A. Bắc Kì (Việt Nam).

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[103] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 3 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG