Câu hỏi

Năm 1936, ở Việt Nam, các Ủy ban hành động được thành lập nhằm mục đích gì?

Đáp án
D. Thu thập “dân nguyện” tiến tới Đông Dương Đại hội.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[103] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 3 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG