Câu hỏi

Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ của hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỉ XX là do

Đáp án
B. mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa giữa các đế quốc.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[103] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 3 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG