Câu hỏi

Nước Cộng hòa Cuba được thành lập (1959) là kết quả của cuộc đấu tranh

Đáp án
C. xóa bỏ chế độ độc tài tay sai thân Mĩ.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[114] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 14