Câu hỏi

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 được đánh dấu bởi sự kiện

Đáp án
C. Tỉnh cuối cùng ở miền Nam (Châu Đốc) được giải phóng.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[114] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 14