Câu hỏi

Bốn tỉnh lị giành được chính quyền đầu tiên trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

Đáp án
D. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[114] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 14