Câu hỏi

Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam kết thúc khi

Đáp án
A. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[114] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 14