Câu hỏi

Nét nổi bật của tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 là

Đáp án
C. tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[108] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 8 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG