Câu hỏi

Năm 1961, Liên Xô đạt được thành tựu nổi bật gì về khoa học - kĩ thuật?

Đáp án
B. Phóng tàu vũ trụ đưa nhà du hành I. Gagarin bay vòng quanh Trái Đất.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[108] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 8 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG