Câu hỏi

Người đứng đầu Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam năm 1945 là

Đáp án
B. Hồ Chí Minh.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[110] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 10 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG