Câu hỏi

Những chính sách của triều đình nhà Nguyễn vào giữa thế kỉ XIX đã

Đáp án
A. làm cho sức mạnh phòng thủ của đất nước bị suy giảm.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[110] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 10 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG