Câu hỏi

Cơ sở hạt nhân đầu tiên của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng là

Đáp án
A. Nam đồng thư xã.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[110] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 10 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG