Câu hỏi

Kế hoạch quân sự nào được thực dân Pháp đề ra nhằm mục đích kết thúc chiến tranh xâm lược Đông Dương trong danh dự?

Đáp án
B. Kế hoạch Nava.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[104] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 4 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG