Câu hỏi

Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1951 đến năm 2000 là

Đáp án
A. liên minh chặt chẽ với Mĩ.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[104] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 4 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG