Câu hỏi

Ý nghĩa quan trọng của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam là

Đáp án
B. chứng minh trong thực tế khả năng lãnh đạo của chính đảng vô sản.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[104] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 4 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG