Câu hỏi

Thực chất Hội nghị Ianta (tháng 2/1945) là hội nghị

Đáp án
D. Phân chia thành quả giữa các nước thắng trận.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[101] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 1 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG