Câu hỏi

Hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911 – 1918 và các chiến phu tiến bộ ở Việt Nam đầu thế kỉ XX đều

Đáp án
D. Xuất phát từ động cơ yêu nước, nhằm mục đích cứu nước, cứu dân.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[101] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 1 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG