Câu hỏi

Từ những năm 70 của thế kì XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới đây?

Đáp án
A. Cách mạng xanh.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[101] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 1 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG