Câu hỏi

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng điều kiện để Liên Xô tham chiến chống Nhật ở châu Á?

Đáp án
D. Hồng quân Liên Xô chiếm đóng Bắc Triều Tiên.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[115] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 15