Tổng hợp Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 - Môn Địa lí

Đang tiếp tục cập nhật....

 1. [2023] - Đề thi tham khảo - Địa lí - Bộ GD&ĐT
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001245
 2. [Mã đề 001] Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 - Môn Địa lí
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001246
 3. [Mã đề 002] Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 - Môn Địa lí
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001247
 4. [Mã đề 003] Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 - Môn Địa lí
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001248
 5. [Mã đề 004] Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 - Môn Địa lí
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001249
 6. [Mã đề 005] Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 - Môn Địa lí
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001250
 7. [Mã đề 006] Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 - Môn Địa lí
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001251
 8. [Mã đề 007] Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 - Môn Địa lí
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001252
 9. [Mã đề 008] Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 - Môn Địa lí
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001253
 10. [Mã đề 009] Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 - Môn Địa lí
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001254
 11. [Mã đề 010] Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 - Môn Địa lí
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001255
 12. [Mã đề 101] Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 - Môn Địa lí
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000013007
 13. [Mã đề 102] Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 - Môn Địa lí
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000045007
 14. [Mã đề 103] Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 - Môn Địa lí
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000160007
 15. [Mã đề 104] Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 - Môn Địa lí
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000121007
 16. [Mã đề 105] Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 - Môn Địa lí
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000187009

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: