TIẾNG ANH 4- GLOBAL SUCCESS- [LUYỆN NGHE U1-10+ ÔN GIỮA KÌ 1]

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

☘Team Yourhomework chúc các con luôn chăm ngoan và học tập tốt!!! ❤️❤️❤️
☘Người soạn: Ms. Đỗ Quỳnh Trang_0352. 543. 380

 1. TIẾNG ANH 4- LISTENING UNIT 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000196010
 2. TIẾNG ANH 4- LISTENING UNIT 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000145014
 3. TIẾNG ANH 4- LISTENING UNIT 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000118017
 4. TIẾNG ANH 4- LISTENING UNIT 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000059014
 5. TIẾNG ANH 4- LISTENING UNIT 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000062013
 6. TIẾNG ANH 4- NGHE GIỮA KÌ 1 [001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000161010
 7. TIẾNG ANH 4- NGHE GIỮA KÌ 1 [002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000155013
 8. TIẾNG ANH 4- NGHE GIỮA KÌ 1 [003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001148
 9. TIẾNG ANH 4- NGHE GIỮA KÌ 1 [004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000125022
 10. TIẾNG ANH 4- GIỮA KÌ 1- READING- WRITING [001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000055013
 11. TIẾNG ANH 4- GIỮA KÌ 1- READING- WRITING [002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000165017
 12. TIẾNG ANH 4- GIỮA KÌ 1- READING- WRITING [003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000179019
 13. TIẾNG ANH 4- GIỮA KÌ 1- READING- WRITING [004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000111012
 14. TIẾNG ANH 4- LISTENING UNIT 6
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000042018
 15. TIẾNG ANH 4- LISTENING UNIT 7
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000081016
 16. TIẾNG ANH 4- LISTENING UNIT 8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000179018
 17. TIẾNG ANH 4- LISTENING UNIT 9
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000047014
 18. TIẾNG ANH 4- LISTENING UNIT 10
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000084017

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: