English 3 Global Success - Ms Phượng Global kids

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

Facebook : tiếng Anh tiểu học 4.0
Ms Phượng 036.2572.493

 1. English 3 unit 1 Global kids Mrs Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007118
 2. English 3 unit 2 Global kids Mrs Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007119
 3. English 3 unit 3 Global kids Mrs Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003112
 4. English 3 unit 4 Global kids Mrs Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006116
 5. English 3 unit 5 Global kids Mrs Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002123
 6. English 3 unit 6 Global kids Mrs Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009120
 7. English 3 unit 7 Global kids Mrs Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006117
 8. English 3 unit 8 Global kids Mrs Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007120
 9. English 3 unit 9 Global kids Mrs Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010123
 10. English 3 unit 10 Global kids Mrs Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003113
 11. English 3 unit 11 Global kids Mrs Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009121
 12. English 3 unit 12 Global kids Mrs Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008124
 13. English 3 unit 13 Global kids Mrs Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004121
 14. English 3 unit 14 Global kids Mrs Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008125
 15. English 3 unit 15 Global kids Mrs Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003114
 16. English 3 unit 16 Global kids Mrs Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010124
 17. English 3 unit 17 Global kids Mrs Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004122
 18. English 3 unit 18 Global kids Mrs Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004123
 19. English 3 unit 19 Global kids Mrs Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001115
 20. English 3 Unit 20 Global kids Mrs Phượng
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009122

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: