TOÁN 1 - CÁC DẠNG BÀI TRONG PHẠM VI 10

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

☘Team Yourhomework chúc các bạn Gà con một chặng đường mới nhiều niềm vui và thật hạnh phúc nhé!!❤️❤️❤️
☘Người soạn: Cô Đỗ Quỳnh Trang (Giáo viên Tiếng Anh)- 0352. 543. 380

 1. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [SO SÁNH 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000121005
 2. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [SO SÁNH- 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007145
 3. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [SO SÁNH- 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000098012
 4. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [SO SÁNH- 004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000148012
 5. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [SO SÁNH- 005]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000142011
 6. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [SẮP XẾP TỪ BÉ ĐẾN LỚN]-[001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000052011
 7. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [SẮP XẾP TỪ BÉ ĐẾN LỚN]-[002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000028011
 8. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [SẮP XẾP TỪ BÉ ĐẾN LỚN]-[003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000199008
 9. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [SẮP XẾP TỪ BÉ ĐẾN LỚN]-[004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000073009
 10. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [SẮP XẾP TỪ BÉ ĐẾN LỚN]-[005]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000094006
 11. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [SẮP XẾP TỪ LỚN ĐẾN BÉ]-[001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000199009
 12. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [SẮP XẾP TỪ LỚN ĐẾN BÉ]-[002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000111007
 13. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [SẮP XẾP TỪ LỚN ĐẾN BÉ]-[003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007144
 14. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [SẮP XẾP TỪ LỚN ĐẾN BÉ]-[004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000035011
 15. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [SẮP XẾP TỪ LỚN ĐẾN BÉ]-[005]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000124008
 16. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [CỘNG 2 SỐ]- [001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000184008
 17. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [CỘNG 2 SỐ]- [002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000091006
 18. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [CỘNG 2 SỐ]- [003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000112004
 19. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [CỘNG 2 SỐ]- [004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000085012
 20. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [CỘNG 2 SỐ]- [005]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000161006
 21. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [ĐIỀN SỐ 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000136010
 22. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [ĐIỀN SỐ-002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000157018
 23. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [ĐIỀN SỐ-003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000121006
 24. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [CỘNG 3 SỐ- 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000177012
 25. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [CỘNG 3 SỐ- 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000082012
 26. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [TRỪ 2 SỐ- 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000184009
 27. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [TRỪ 2 SỐ- 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000116007
 28. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [TRỪ 2 SỐ- 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000082013
 29. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [CỘNG TRỪ 3 SỐ- 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000166007
 30. TOÁN 1- [PHẠM VI 10]- [CỘNG TRỪ 3 SỐ 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000131006

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: