BÀI THUYẾT TRÌNH - GV: NGUYỄN THỊ QUẾ - TRƯỜNG THCS MINH HÀ

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

 1. BÀI THUYẾT TRÌNH: MY FAMILY
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000196015
 2. TOPIC 2: MY HOUSE
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000027019
 3. TOPIC 3: MY BEDROOM
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000158017
 4. TOPIC 4: MY FAVORITE SPORT
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000095024
 5. TOPIC 5: MY FAVORITE FOOD
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000076015
 6. TOPIC 6: LAST SUMMER VACATION
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000080015
 7. TOPIC 7: MY FAVORITE SEASON
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000143011
 8. TOPIC 8: FARM ANIMAL TODAY
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000020017
 9. Topic 9: School Object
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000113024
 10. Topic 10: Self Introduction
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000152019
 11. TOPIC 11: HOBBIES AND INTERESTS
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000154016
 12. TOPIC 12: FAVORITE TOY
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000154017
 13. TOPIC 13: BODY PARTS
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000169019
 14. Topic 14: Concert
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000120020
 15. TOPIC 15: MY BEST FRIEND
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000174025
 16. Topic 16: My School
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000131014
 17. Topic 17: My Sunday
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000088025
 18. Topic 18: My Birthday Party
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000087011
 19. Topic 19: Favorite Music
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000191016
 20. Topic 20: Doing homework. Agree or Disagree?
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000039022
 21. Topic 21: My Favorite Holiday
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000028021
 22. Topic 22: My Favorite Movie
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000031019
 23. Topic 23: My Future Dream
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000123021
 24. Topic 24: Extreme Sport
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000141014
 25. Topic 25: The City I Want to Visit
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000086014
 26. Topic 26: My Favorite Character
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000118024
 27. Topic 27: A Favorite Teacher
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000045022
 28. Topic 28: My Favorite Picture
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000185012
 29. Topic 30: Amusement Park
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000135019

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: