Bài tập Luyện thi Tiếng Anh THPT Quốc gia theo Chuyên đề

Đang tiếp tục cập nhật...

 1. [001] - Bài tập Luyện thi Tiếng Anh THPT Quốc gia - Chuyên đề: THÌ VÀ SỰ PHỐI THÌ (Bài tập 1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000056004
 2. [002] - Bài tập Luyện thi Tiếng Anh THPT Quốc gia - Chuyên đề: THÌ VÀ SỰ PHỐI THÌ (Bài tập 2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000090004
 3. [003] - Bài tập Luyện thi Tiếng Anh THPT Quốc gia - Chuyên đề: THÌ VÀ SỰ PHỐI THÌ (Bài tập 3)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000188005
 4. [004] - Bài tập Luyện thi Tiếng Anh THPT Quốc gia - Chuyên đề: THÌ VÀ SỰ PHỐI THÌ (Bài tập 4)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000188006
 5. [005] - Bài tập Luyện thi Tiếng Anh THPT Quốc gia - Chuyên đề: CÂU HỎI ĐUÔI (Bài tập 1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000184004
 6. [006] - Bài tập Luyện thi Tiếng Anh THPT Quốc gia - Chuyên đề: CÂU HỎI ĐUÔI (Bài tập 2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000088004
 7. [007] - Bài tập Luyện thi Tiếng Anh THPT Quốc gia - Chuyên đề: MẠO TỪ (Bài tập 1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000017007
 8. [008] - Bài tập Luyện thi Tiếng Anh THPT Quốc gia - Chuyên đề: MẠO TỪ (Bài tập 2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000145005
 9. [009] - Bài tập Luyện thi Tiếng Anh THPT Quốc gia - Chuyên đề: CÁCH PHÁT ÂM CÁC NGUYÊN ÂM VÀ PHỤ ÂM THƯỜNG GẶP (Bài tập 1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000105005
 10. [010] - Bài tập Luyện thi Tiếng Anh THPT Quốc gia - Chuyên đề: CÁCH PHÁT ÂM CÁC NGUYÊN ÂM VÀ PHỤ ÂM THƯỜNG GẶP (Bài tập 2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000132004
 11. [011] - Bài tập Luyện thi Tiếng Anh THPT Quốc gia - Chuyên đề: CÂU BỊ ĐỘNG (Bài tập 1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000179004
 12. [012] - Bài tập Luyện thi Tiếng Anh THPT Quốc gia - Chuyên đề: CÂU BỊ ĐỘNG (Bài tập 2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009149
 13. [013] - Bài tập Luyện thi Tiếng Anh THPT Quốc gia - Chuyên đề: CÂU GIÁN TIẾP (Bài tập 1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000058007
 14. [014] - Bài tập Luyện thi Tiếng Anh THPT Quốc gia - Chuyên đề: CÂU GIÁN TIẾP (Bài tập 2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000108004
 15. [015] - Bài tập Luyện thi Tiếng Anh THPT Quốc gia - Chuyên đề: TỪ VỰNG (Bài tập 1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000173004
 16. [016] - Bài tập Luyện thi Tiếng Anh THPT Quốc gia - Chuyên đề: TỪ VỰNG (Bài tập 2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000022002
 17. [017] - Bài tập Luyện thi Tiếng Anh THPT Quốc gia - Chuyên đề: CÂU ĐIỀU KIỆN (Bài tập 1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000188007
 18. [018] - Bài tập Luyện thi Tiếng Anh THPT Quốc gia - Chuyên đề: CÂU ĐIỀU KIỆN (Bài tập 2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000106001

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: