Trang Nguyen- SUMMER 2023

Ôn tập CT Tiếng Anh 10- Global Success

MODULE 1: PHONETICS

 1. Lý thuyết về quy tắc trọng âm
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000051026
 2. Lý thuyết về phát âm- Phần 1: Nguyên âm
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000105040
 3. Lý thuyết về phát âm- Phần 2: Phụ âm
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000127025
 4. Practice 1-Trọng âm
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000176029
 5. Practice 2- Phát âm
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000072024

MODULES 2 + 3: TENSES + PASSIVE VOICE

 1. Lý thuyết: Phân biệt thì + câu bị động
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000125033
 2. Practice: Tenses + passive
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000056028

MODULE 4: COMPOUND SENTENCES + TO-INFINITIVES & BARE INFINITIVES

 1. Lý thuyết: Câu ghép + To-infinitives and bare infinitives
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000200025
 2. Practice 1: Compound sentences
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000091030
 3. Practice 2: Compound sentences + to-infinitive & bare infinitive
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000174036

MODULE 5: ADJECTIVES vs. ADVERBS + COMPARISON

 1. Lý thuyết: phân biệt tính từ, trạng từ, vị trí, cách sử dụng và các dạng so sánh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000122027
 2. Practice 1: Adjs vs. Advs + Comparison
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000188029
 3. Practice 2: Adjs vs. Advs + Comparison
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000076028

MODULE 6: GERUNDS vs. TO- INFINITIVES

 1. Lý thuyết về V-ing và To- V
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000098033
 2. Practice 1: Luyện tập V-ing/ toV/ V (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008179
 3. Practice 2: Luyện tập V-ing/ to V/ V (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000157045

MODULE 7: RELATIVE CLAUSES

 1. Lý thuyết về Mệnh đề quan hệ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000117031
 2. Practice 1: Luyện tập MĐQH (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000101030
 3. Practice 2: Luyện tập MĐQH (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000018029

MODULE 8: REPORTED SPEECH

 1. Lý thuyết câu gián tiếp
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000131034
 2. Practice 1: Luyện tập câu gián tiếp (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004197
 3. Practice 2: Luyện tập câu gián tiếp (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000051036

MODULE 9: CONDITIONAL SENTENCES TYPE 1 & TYPE 2

 1. Lý thuyết câu điều kiện loại 1 + 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000029034
 2. Practice: Câu điều kiện loại 1 & 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000026046

MODULE 10: VOCABULARY + SKILLS

 1. Topic 1: Family Life
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000098043
 2. Topic 2: Humans and the environment
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000083046
 3. Topic 3: Music
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000043050
 4. Topic 4: For a better community
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000118044
 5. Topic 5: Inventions
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000121038
 6. Topic 6: Gender Equality
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000145040
 7. Topic7: Viet Nam and International Organizations
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000174050
 8. Topic 8: New ways to learn
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000014044
 9. Topic 9: Protecting the environment
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000092040
 10. Topic 10: Ecotourism
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000178031

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: