TIẾNG ANH 4- GLOBAL SUCCESS [UNIT 1 -UNIT 10]

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

☘Team Yourhomework chúc các con luôn chăm ngoan và học tập tốt!!! ❤️❤️❤️
☘Người soạn: Ms. Đỗ Quỳnh Trang_ 0352. 543. 380

 1. E4- LESSON 1- MS. DO QUYNH TRANG
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000199002
 2. TIẾNG ANH 4 CŨ- UNIT 1- NICE TO SEE YOU AGAIN
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000184002
 3. TIẾNG ANH 4 CŨ- UNIT 2- I'M FROM JAPAN.
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000156004
 4. TIẾNG ANH 4 CŨ- UNIT 3- WHAT DAY IS IT TODAY?
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000129005
 5. TIẾNG ANH 4- UNIT 1- MY FRIENDS [001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004130
 6. TIẾNG ANH 4- UNIT 1- MY FRIENDS [002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000110005
 7. TIẾNG ANH 4- UNIT 2- TIME AND DAILY ROUTINES [001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000156001
 8. TIẾNG ANH 4- UNIT 2- TIME AND DAILY ROUTINES [002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000124004
 9. TIẾNG ANH 4- UNIT 3- MY WEEK [001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000164003
 10. TIẾNG ANH 4- UNIT 3- MY WEEK [002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000052005
 11. TIẾNG ANH 4- UNIT 4- MY BIRTHDAY PARTY [001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000127004
 12. TIẾNG ANH 4- UNIT 4- MY BIRTHDAY PARTY [002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000122006
 13. TIẾNG ANH 4- UNIT 5- THINGS WE CAN DO [001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000033005
 14. TIẾNG ANH 4- UNIT 5- THINGS WE CAN DO [002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000187006
 15. TIẾNG ANH 4- TEST UNIT 6
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000120093
 16. TIẾNG ANH 4- TEST UNIT 7
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000092085
 17. TIẾNG ANH 4- TEST UNIT 8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000017074
 18. TIẾNG ANH 4- TEST UNIT 9
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002206
 19. TIẾNG ANH 4- TEST UNIT 10
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000138072

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: