lớp 4 global

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

 1. unit 1 lớp 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000123003
 2. unit 2 lớp 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000091001
 3. unit 3 lớp 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000145004
 4. unit 5 lớp 4 lesson 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000126002
 5. unit 5 lesson 2 lớp 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000029004
 6. unit 6 lớp 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000197004
 7. unit 7 lớp 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000121001
 8. unit 8 lớp 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000151004
 9. unit 9 lớp 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000149007
 10. unit 10 lớp 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003151
 11. Review 1 lớp 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000120006
 12. Review 2 lớp 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000094005
 13. unit 11 lớp 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000151006
 14. unit 12 lop 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000163005
 15. unit 13 lớp 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000180004
 16. unit 14 lớp 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000187008
 17. unit 15 lop 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000130007
 18. Review 3 lớp 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000062005
 19. unit 16 lớp 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000026008
 20. unit 17 lop 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000021005
 21. Unit 18
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000184007
 22. unit 19
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008148
 23. unit 20
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000111006
 24. review 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000191004

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: