TIẾNG ANH 7- GLOBAL SUCCESS

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

☘Team Yourhomework chúc các con luôn chăm ngoan và học tập tốt!!! ❤️❤️❤️
☘Người soạn: Ms. Đỗ Quỳnh Trang
..... tiếp tục cập nhật...

 1. TIẾNG ANH 7-UNIT 1-HOBBIES-PRONUNCIATION-/ə/-/ɜː/ [001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000098006
 2. TIẾNG ANH 7-UNIT 1-HOBBIES-PRONUNCIATION-/ə/-/ɜː/ [002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000021004
 3. TIẾNG ANH 7-UNIT 1-HOBBIES- VOCABULARY & GRAMMAR
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000145007
 4. TIẾNG ANH 7-UNIT 1-HOBBIES- READING
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000127008
 5. TIẾNG ANH 7-UNIT 1-HOBBIES- WRITING
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000169005
 6. TIẾNG ANH 7- UNIT 1- SBT
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000053036
 7. XẾP CÂU UNIT 1- SƯU TẦM
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000157032
 8. UNIT 1- 60 CÂU- SƯU TẦM
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000071023
 9. TIẾNG ANH 7-UNIT 2-HEALTHY LIVING-PRONUNCIATION-/f/-/v/ [001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000117006
 10. TIẾNG ANH 7-UNIT 2-HEALTHY LIVING-PRONUNCIATION-/f/-/v/ [002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000194008
 11. TIẾNG ANH 7-UNIT 2-HEALTHY LIVING- VOCABULARY AND GRAMMAR [001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000018004
 12. TIẾNG ANH 7-UNIT 2-HEALTHY LIVING- VOCABULARY AND GRAMMAR [002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000102004
 13. TIẾNG ANH 7-UNIT 2-HEALTHY LIVING-READING
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000138005
 14. TIẾNG ANH 7-UNIT 2-HEALTHY LIVING-WRITING
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000051008
 15. TIẾNG ANH 7- UNIT 3- COMMUNITY SERVICE- [ĐỀ 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000164004
 16. TIẾNG ANH 7- UNIT 3- COMMUNITY SERVICE- [ĐỀ 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000035005
 17. TIẾNG ANH 7- REVIEW UNITS 1-2-3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000083011
 18. TIẾNG ANH 7- UNIT 4- MUSIC AND ARTS [ĐỀ 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000143003
 19. TIẾNG ANH 7- UNIT 4- MUSIC AND ARTS [ĐỀ 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000055004
 20. TIẾNG ANH 7- UNIT 5- FOOD AND DRINK [ĐỀ 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000034001
 21. TIẾNG ANH 7- UNIT 5- FOOD AND DRINK [ĐỀ 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000052006
 22. TIẾNG ANH 7- UNIT 6- A VISIT TO A SCHOOL
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000099007
 23. TIẾNG ANH 7- ÔN CUỐI KÌ 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000148007
 24. TIẾNG ANH 7- ÔN GIỮA KÌ 1 [001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000172024

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: