BỘ HSG TIẾNG ANH 7

Đề thi do thành viên CLB tiếng Anh Trường THCS Thạch Thất biên soạn.
Thông tin bản quyền: Tài liệu được sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Chúng tôi tập hợp và đăng tải để chia sẻ lại cho cộng đồng học tập miễn phí. Chúng tôi sẽ xóa nội dung liên quan ngay lập tức nếu có bất cứ ý kiến phản hồi nào liên quan đến vấn đề bản quyền!

 1. HSG ANH 7 ĐỀ SỐ 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000083007
 2. HSG ANH 7 ĐỀ SỐ 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000177003
 3. HSG ANH 7 ĐỀ SỐ 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000155004
 4. HSG ANH 7 ĐỀ SỐ 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000103006
 5. HSG ANH 7 ĐỀ SỐ 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000170007
 6. HSG ANH 7 ĐỀ SỐ 6
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000054008
 7. HSG ANH 7 ĐỀ SỐ 7
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003153
 8. HSG ANH 7 ĐỀ SỐ 9
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000063007
 9. HSG ANH 7 ĐỀ SỐ 10
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000119004
 10. HSG ANH 7 ĐỀ SỐ 11
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000119005
 11. HSG ANH 7 ĐỀ SỐ 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000027004
 12. HSG ANH 7 ĐỀ SỐ 14
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000139007
 13. HSG ANH 7 ĐỀ SỐ 15
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000171007
 14. HSG ANH 7 ĐỀ SỐ 16
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000195011
 15. HSG ANH 7 ĐỀ SỐ 17
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000115007
 16. HSG ANH 7 ĐỀ SỐ 18
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000169006
 17. HSG ANH 7 ĐỀ SỐ 19
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000084011
 18. HSG ANH 7 ĐỀ SỐ 20
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000034005
 19. HSG ANH 7 ĐỀ SỐ 22
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000033011
 20. HSG ANH 7 ĐỀ SỐ 24
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000088007
 21. HSG ANH 7 ĐỀ SỐ 25
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000063009
 22. HSG ANH 7 TEST 26
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000175015
 23. HSG ANH 7 TEST 27
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000118009
 24. HSG ANH 7 TEST 28
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000110011
 25. HSG ANH 7 TEST 29
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000197008

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: