Tuyển tập 10 đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2023 môn Tiếng Anh - Dự án Giáo viên Tiếng Anh

Nguồn: Dự án Giáo viên Tiếng Anh
Tuyển tập 10 đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2023 môn Tiếng Anh
- Đề thi do đội ngũ Giáo viên tâm huyết biên soạn và chia sẻ
- Đề thi bám sát đề tham khảo năm 2023 do Bộ GD&ĐT công bố

 1. [021] - Đề thi thử tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 - Tuyển tập 10 đề Dự án Giáo viên Tiếng Anh - Mã đề 401
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000033002
 2. [022] - Đề thi thử tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 - Tuyển tập 10 đề Dự án Giáo viên Tiếng Anh - Mã đề 402
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000057003
 3. [023] - Đề thi thử tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 - Tuyển tập 10 đề Dự án Giáo viên Tiếng Anh - Mã đề 403
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000065002
 4. [024] - Đề thi thử tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 - Tuyển tập 10 đề Dự án Giáo viên Tiếng Anh - Mã đề 404
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000076002
 5. [025] - Đề thi thử tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 - Tuyển tập 10 đề Dự án Giáo viên Tiếng Anh - Mã đề 405
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000029002
 6. [026] - Đề thi thử tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 - Tuyển tập 10 đề Dự án Giáo viên Tiếng Anh - Mã đề 406
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000064003
 7. [027] - Đề thi thử tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 - Tuyển tập 10 đề Dự án Giáo viên Tiếng Anh - Mã đề 407
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000185004
 8. [028] - Đề thi thử tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 - Tuyển tập 10 đề Dự án Giáo viên Tiếng Anh - Mã đề 408
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000038001
 9. [029] - Đề thi thử tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 - Tuyển tập 10 đề Dự án Giáo viên Tiếng Anh - Mã đề 409
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000193003
 10. [030] - Đề thi thử tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 - Tuyển tập 10 đề Dự án Giáo viên Tiếng Anh - Mã đề 410
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000144004

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: