Đào Thị My - English 4 Global Success theo từng Unit

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

Đào Thị My - Trường Tiểu học Dương Quang- Mỹ Hào- Hưng Yên-0979.485.199

 1. Starter
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000184002
 2. Unit 1 Lesson 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000097015
 3. Unit 1 Lesson 1 E4 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000097015
 4. Unit 2 E4 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000187015
 5. E4 Unit 1 Lesson 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000109018
 6. E4 U1 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000078018
 7. E4 U2 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000159017
 8. E4 U3 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000106015
 9. E4 U4 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000013020
 10. E4 Unit 5 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000029049
 11. E4 Review 1 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000067047
 12. E4 Unit 6 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000198047
 13. E4 Unit 7 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000040043
 14. E4 Unit 8 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000089047
 15. E4 Unit 9 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003201
 16. E4 Unit 10 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000159051
 17. E4 Review 2 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000143044
 18. E4 Unit 11 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000116084
 19. E4 Unit 12 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000045086
 20. E4 Unit 13 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009236
 21. E4 Unit 14 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000194085
 22. E4 Unit 15 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000071086

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: