VSTEP - Reading

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

 1. VSTEP - Reading - 001
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000095003
 2. VSTEP - Reading - 002
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000142003
 3. VSTEP - Reading - 003
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000101003
 4. VSTEP - Reading - 004
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000154004
 5. VSTEP - Reading - 005
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000104007
 6. VSTEP - Reading - 006
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000058006
 7. VSTEP - Reading - 007
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000195005
 8. VSTEP - Reading - 008
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005144
 9. VSTEP - Reading - 009
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000085006
 10. VSTEP - Reading - 010
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000174005
 11. VSTEP - Reading - 011
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000200003
 12. VSTEP - Reading - 012
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000049005
 13. VSTEP - Reading - 013
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000111002
 14. VSTEP - Reading - 014
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000074003
 15. VSTEP - Reading - 015
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000155003
 16. VSTEP - Reading - 016
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000115005
 17. VSTEP - Reading - 017
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000041002
 18. VSTEP - Reading - 018
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000132002
 19. VSTEP - Reading - 019
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000128004
 20. VSTEP - Reading - 020
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000175009
 21. VSTEP - Reading - 021
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000162002
 22. VSTEP - Reading - 022
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000189003
 23. VSTEP - Reading - 023
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000033004
 24. VSTEP - Reading - 024
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000119002
 25. VSTEP - Reading - 025
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003148
 26. VSTEP - Reading - 026
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000138002

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: