TIẾNG ANH 3-4-5 [ÔN GIỮA HỌC KÌ 1]

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

☘Team Yourhomework chúc các con luôn chăm ngoan và học tập tốt!!! ❤️❤️❤️
☘Người soạn: Ms. Đỗ Quỳnh Trang_0352. 543. 380

 1. TIẾNG ANH 3- ÔN GIỮA HỌC KÌ 1 [001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000169033
 2. TIẾNG ANH 3- ÔN GIỮA HỌC KÌ 1 [002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000057034
 3. TIẾNG ANH 4- NGHE GIỮA KÌ 1 [001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000161010
 4. TIẾNG ANH 4- NGHE GIỮA KÌ 1 [002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000155013
 5. TIẾNG ANH 4- NGHE GIỮA KÌ 1 [003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001148
 6. TIẾNG ANH 4- NGHE GIỮA KÌ 1 [004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000125022
 7. TIẾNG ANH 4- GIỮA KÌ 1- READING- WRITING [001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000055013
 8. TIẾNG ANH 4- GIỮA KÌ 1- READING- WRITING [002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000165017
 9. TIẾNG ANH 4- GIỮA KÌ 1- READING- WRITING [003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000179019
 10. TIẾNG ANH 4- GIỮA KÌ 1- READING- WRITING [004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000111012
 11. TIẾNG ANH 5- GIỮA KÌ 1- READING- WRITING [001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000136042
 12. TIẾNG ANH 5- GIỮA KÌ 1- READING- WRITING [002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000079035
 13. TIẾNG ANH 5- GIỮA KÌ 1- READING- WRITING [003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000074036
 14. TIẾNG ANH 5-ÔN GIỮA KÌ 1 [004]- CÓ NGHE
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000048035
 15. TIẾNG ANH 5-ÔN GIỮA KÌ 1 [005]- CÓ NGHE
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000131040
 16. TIẾNG ANH 5-ÔN GIỮA KÌ 1 [006]- CÓ NGHE
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000080036
 17. TIẾNG ANH 5-ÔN GIỮA KÌ 1 [007]- CÓ NGHE
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000016037
 18. TIẾNG ANH 5-ÔN GIỮA KÌ 1 [008]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000075040

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: