Trắc nghiệm ôn tập Toán lớp 1 - Học kỳ 1 [004]

Họ tên: Hãy nhập tên để nhận kết quả làm bài!

Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Question 1. Số 8 đọc là cám?
Question 2. Số lớn nhất trong các số: 9 , 3 , 1 , 0 , 8 là:
Question 3. Số cần điền vào: 8 – 5 + ….. = 9 là:
Question 4. Số cần điền vào: ….. + 4 > 5 là:
Question 5. Số cần điền vào: 7 - …. < 8 - 2 là:
Question 6. 10 = 5 + …..
Question 7. Dấu cần điền vào: 9 – 5 ….. 5 + 3 – 2 là:
Question 8. Cho dãy số: 1 , 3 , …. , 7 , 9 . Số còn thiếu là:
Question 9. Số ba viết là:

Question 4
Question 10. Có mấy hình tam giác?

My name: Chưa đặt tên

[Not you?]

Kết quả bài làm:
Trắc nghiệm ôn tập Toán lớp 1 - Học kỳ 1 [004]

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: